Henter indhold...
AlderNavigator tilbuddet

Kræftens Bekæmpelse


Navigator - få støtte af en bisidder

Hvis du har særligt behov for støtte i kræftforløbet er Kræftens Bekæmpelses Navigator tilbud måske noget for dig. En navigator kan være bisidder og tovholder i forløbet og give opbakning og støtte undervejs.

Hvis du har særligt behov for støtte igennem kræftforløbet, er Kræftens Bekæmpelses Navigator tilbud måske noget for dig. Det kan f.eks. være, hvis du ikke har nære pårørende, som kan støtte dig, og du har svært ved at overskue de mange aftaler, undersøgelser og behandlinger i dit forløb.

Med ordningen får du tilknyttet en frivillig navigator, der kan støtte dig i kontakten til sygehuset og hjælpe dig godt igennem sygdomsforløbet. Som udgangspunkt står den frivillige navigator til rådighed i ca. 3 timer ugentligt i 6 måneder. Den konkrete støtte aftales mellem dig og navigator ud fra dit behov.

En navigator kan f.eks.:

  • Tage med til samtaler på sygehuset og kommunen. En navigator kan f.eks. tage med som bisidder til samtaler, hvor der gives svar på en undersøgelse, eller deltage i et møde med kommunens sagsbehandler. Navigator kan støtte dig i at få stillet de relevante spørgsmål under samtalerne og sikre, at du forstår de informationer og aftaler, der bliver indgået
  • Hjælpe med at skabe overblik i kræftforløbet. En navigator kan hjælpe dig med at få overblik over undersøgelser, behandling og rehabiliteringstilbud. Navigator kan understøtte, at du deltager i de planlagte undersøgelser og aktiviteter. Navigator kan gøre opmærksom på andre relevante tilbud i Kræftens Bekæmpelse og kommunen
  • Lytte til dig og give emotionel støtte. En navigator kan lytte til dine tanker og bekymringer, og støtte op om dig i din dagligdag. Navigator kan også hjælpe med at finde løsninger på praktiske problemer, f.eks. transport
Hvem kan få en navigator?

Du kan som kræftpatient få tilknyttet en frivillig navigator ved diagnosen eller i forbindelse med behandling og rehabilitering.

Tilbuddet henvender sig til kræftpatienter, som mangler ressourcer til at håndtere sygdomsforløbet på egen hånd. Det kan f.eks. være, hvis du ikke har pårørende at trække på og derfor står meget alene i forløbet. Øvrige forhold som at være uden for arbejdsmarkedet eller have en kort eller ingen uddannelse tages også i betragtning.

Tilbuddet er som udgangspunkt landsdækkende, men der kan være byer, hvor vi aktuelt ikke har frivillige navigatorer.

Kontakt nærmeste kræftrådgivning eller den lokale koordinator for Navigator tilbuddet (se herunder), hvis du tror, at det kunne være noget for dig eller en kræftpatient, du kender.


Tilbuddet er til dig, som...

  • Er kræftpatient, der er alene, eller har et lille netværk. Har brug for støtte i kræftforløbet, have en bisidder med til samtaler mv. Hjælp til at skabe overblik i forløbet.
  • Er 18+

Aktiviteter

Fandt du ikke det du søgte, eller opdagede du fejl ved et opslag?

Skriv til os
Kontakt os

Socialkompas i Aarhus Kommune administreres af Frivilligcenter Aarhus

Frivilligcenter Aarhus Aarhus Kommune
Top