Henter indhold...
AlderCSB-indsigt

Center for Specialpædagogiske Børnetilbud


CSB-indsigt er en e-læringsplatform, der er opdelt i tre programmer:
- ADHD-Indsigt: Mennesker med ADHD har behov for at få styrket deres kompetencer i forhold til struktur og organisering af dagligdagen. Dette program fokuserer på at forstå ADHD. Vi berører emner som hverdagsliv, støtteredskaber, læring og skoleliv samt ungdomslivet – teenagere og unge.

- AutismeIndsigt - Børn: Mennesker med autisme kan opleve verden meget anderledes end andre mennesker. Gennem dette program fokuserer vi på at yde støtte til pårørende til børn med diagnoser inden for autismespektret. Vi berører emner som tænkning, forståelse, personlig coping, et godt liv sammen med andre samt skole, job, familie og fritid.

- AutismeIndsigt - Unge og Voksne: Vores Unge og Voksne program henvender sig til mennesker med autisme, pårørende til teenagere med en diagnose inden for autismespektret samt familier og professionelle, der støtter mennesker med autisme i voksenlivet. Under programmet berører vi emner som tænkning, forståelse, leg og læring, udvikling af forskellige færdigheder samt autisme i familien.

Hvert program indeholder videoer, dokumenter samt mulighed for at kontakte konsulenter inden for området.

Ved at se videoerne kan du få råd og vejledning samt generel viden om ADHD og autisme. Nogle af videoerne har form som interviews, hvor vi taler med forskellige eksperter. For at understøtte budskaberne i videoerne har vi lavet en række dokumenter, som du kan downloade og beholde. Dokumenterne indeholder eksempler på konkrete værktøjer samt
henvisninger til litteratur om emnet.


Tilbuddet er til dig, som...

som gerne vil vide mere om ADHD og autisme. Du vil få både generelle oplysninger om
ADHD og autisme samt erfaringsbaserede råd og værktøjer. Vi håber, det vil give dig handlekraft og mulighed for at skabe sammenhæng mellem det, du lærer af programmet, og din særlige viden om din situation.


Aktiviteter

Fandt du ikke det du søgte, eller opdagede du fejl ved et opslag?

Skriv til os
Illustration
Top